NAZIV USTANOVE:
CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

ADRESA:
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1.
43290 GRUBIŠNO POLJE

DJELATNOST:
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI BEZ SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE I OSOBE S INVALIDITETOM
Pružamo socijalnu uslugu- pomoć u kući- kroz aktivnosti: obavljanje kućnih poslova,održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika).

Službenik za informiranje
Trg bana Josipa Jelačića 1. Soba br. 44
43290 Grubišno Polje
Tel. 043/448-212
Link:
Zahtjev za pristup  informacijama

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

Upitnik za samoprocjenu tjv 2023.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Odluka o visini plaćanja naknade

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Trg bana Josipa Jelačića 1. Soba broj 44
43290 Grubišno Polje
Tel. 043/448-212
E-mail: pomocukucigp@gmail.com

Ured centra
telefon: 043/448-212
e- mail: pomocukucigp@gmail.com
FACEBOOK: CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
WEB STRANICA: www.czpukggp.hr
Zakon o socijalnoj skrbi
Radno vrijeme: pon.-pet. od 7:00h-15:00h

FINANCIRANI SREDSTVIMA;

bbz  gp