PRAVILNIK JEDNOSTAVNE NABAVE

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SL.VOZILA

PRAVILNIK O SKLAPANJU UGOVORA

IZMJENE I DOPUNE STATUTA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI GRADA G. POLJA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA OD 28. SVIBNJA 2020

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA OD 22. SIJEČNJA 2020

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 2018

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU. PLAĆAMA I NAČINU RADA CENTRA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU, PLAĆAMA I NAČINU RADA CENTRA

PRAVILNIK O UN. USTR.POMOĆ U KUĆI

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA