IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 2018

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU. PLAĆAMA I NAČINU RADA CENTRA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU, PLAĆAMA I NAČINU RADA CENTRA

PRAVILNIK O UN. USTR.POMOĆ U KUĆI

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA