Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući, te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, da će se intervju kandidata održati dana 19. rujna 2023. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Grubišnoga Polja, na adresi Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića br. 1, sa početkom u 08,00 sati.
Cijeli dokument možete pogledati na ovdje