IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Centar za pomoć u kući Grada Grubišnog Polja nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.). Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranicu www.czpukggp.hr

STATUS USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je potpuno u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12.10.2018., str. 103.).

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 01.09.2020. i pripremljena prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom(EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. 

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Colloco d.o.o. i to pregledom i procjenom na operativnim sustavima MS Windows 10, iOS 13 i Android 10. Od preglednika testirani su Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge i Safari.

 Izjava je zadnji put preispitana 03.09.2020.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Korisnicima stranice http://www.czpukggp.hr/ želimo omogućiti najbolje uvjete korištenja ovim stranicama.
Ako smatrate da se određene informacije trebaju nalaziti na njima ili ako imate kakav problem pri pristupanju stranicama, kontaktirajte nas putem Zahtjeva.

Zahtjev možete podnijeti:

-telefonom: 043/448-212

-e – mailom: czpukgradgrubisnopolje@gmail.com

-poštom: Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, Trg bana Josipa Jelačića 1., 43290 Grubišno Polje

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora(NN17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora(NN17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb

Tel: 01 4609-041

Fax: 01 4609-096

E- mail: pristupacnost@pristupinfo.hr

 

UPUTE I ZNAČAJKE PRISTUPAČNOSTI  http://www.czpukggp.hr/

Ovdje su opisane metode kojima smo se koristili te značajke pristupačnosti koje stranica sadržava kako bi bila što pristupačnija korisnicima – osobama koje imaju poteškoća s oštećenjima vida (daltonizam, slabovidnost, sljepoća), motorike pokreta (djelomičan ili potpun gubitak ruku, mišićna slabost, nevoljni pokreti, tremor, gubitak fine motoričke kontrole pokreta), sluha (nagluhost, djelomično ili potpuno), određenih teškoća učenja (jezik, čitanje, disleksija, pisanje), kao i upute o tome što trebate poduzeti ako nam želite uputiti pitanja ili komentare.

Stranica http://www.czpukggp.hr/ može se pregledavati na zaslonima velikoga raspona veličina, a veličina teksta može se prilagoditi potrebama korisnika. Također, pri vrhu stranica se nalazi tražilica i mapa stranica što olakšava pronalaženje informacija.

Stranica http://www.czpukggp.hr/ moguće je pregledati putem specijalnog čitača za slijepe osobe (Screen reader), ručnog uređaja (Handheld device), povećanja slike na ekranu (Screen magnifier) te spore ili ograničene povezivosti (modem 56kb).

Vjerujemo da stranice zadovoljavaju ili premašuju zahtjeve kriterija A definiranih u smjernicama Inicijative za pristupačnost na mreži, a koje je razvio Konzorcij za svjetsku mrežu (World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 guidelines).

Neprestano se usavršavamo kako bismo ispoštovali “Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG) 2.0” te usklađenost s novitetima (WCAG) 2.1 i standardu (WAI-ARIA) 1.1.

Stranica http://www.czpukggp.hr/ podupire inicijativu Zajednice za pristupačnost (WAI), zajedno sa Europskim forumom za osobe s invaliditetom (EDF)Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD)Internet zajednicom za invalidnost i posebne potrebe (ISOC DISAB) te Međunarodnim centrom za resurse invalida na Internetu (ICDRI) .

 

NAVIGACIJA POMOĆU TIPKOVNICE

Većina tipkovnica sadrži tipku Menu, inače poznatu i kao Apps, koja funkcionira kao desni klik. JAWS specificira kombinaciju tipki NUMPAD STAR za ovu svrhu.
Tipka Tab ima neka svojstva koja su jedinstvena za ovu stranicu.
Pritisak na tipku Tab stavlja fokus na prvu stavku stranice, dok pritisak na tipku Enter za biranje određene stavke.
Ponovni pritisak na tipku Tab stavlja fokus na sljedeću stavku koja se može izabrati na toj stranici.
Pritisak kombinacije tipki Shift + Tab stavlja fokus na prethodnu stavku koja se može izabrati na toj stranici.

 

PROMJENA POSTAVKA VELIČINA SLOVA I VELIČINA PRIKAZA

Veličinu teksta sadržaja možete promijeniti s pomoću opcije za promjenu veličine teksta u postavkama preglednika. Pregledavanje stranica mogu Vam olakšati i neke druge promjene i prilagodbe postavka preglednika te Vašega računala.                           Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju pronaći ćete u dokumentu “Bolje pregledavanje mreže: Savjeti za prilagodbu vašega računala“.

TEKSTUALNI EKVIVALENT ZA SLIKE I GRAFIČKE OBLIKE

Za relevantne slike dostupan je tekstni ekvivalent.

ELEMENTI ZAGLAVLJA, TIJELA I PODNOŽJA

Struktura stranice prikazana je elementima zaglavlja, tijela i podnožja u HTML-u u skladu s pomoćnim tehnologijama koje omogućuju navigaciju stranicom od zaglavlja do podnožja.

 

TEKST POVEZNICA

Poveznice na vanjske sadržaje ili sadržaj unutar stranice jasno su istaknute te pisane tekstom čije se značajke razlikuju od značajka uobičajenoga teksta na stranici.

KONTRAST BOJA

Pregledali smo paletu različitih kombinacija boja teksta i boja pozadine kako bismo odabrali primjeren kontrast.
Pobrinuli smo se da boja ne bude jedini element koji upućuje na informacije.

 

STILSKI PREDLOŠCI

Sadržaj je pravilno strukturiran i obilježen CSS-om. Sadržajima na mrežnim stranicama moguće je pristupiti i ako stilski predlošci nisu podržani ili njihovo prikazivanje nije omogućeno odabirom.
Ako imate problema s pregledom stranice http://www.czpukggp.hr/na zastarjelim inačicama Web preglednicima, savjetujemo Vas da ih osuvremenite i nadogradite na najnoviju inačicu (svi su besplatni).
Alternativno, isključite prikaz kaskadne liste stilova (CSS) u Web pregledniku.

 

FONTOVI I ČITANJE

Ukoliko imate problema s disleksijom, preporučamo upotrebu fonta “OmoType” kojeg možete preuzeti ovdje, a dostupna je i mobilna aplikacija za pomoć pri čitanju “OmoReader” za Android i iOS uređaje.

 

TIPKOVNI PREČACI NAMIJENJENI OLAKŠANOM PRISTUPU – KRATICE

Na stranici http://www.czpukggp.hr/ omogućeni su tipkovni prečaci za pomoć pri upravljanju stranicom pomoću tipkovnice.
U sljedećim su tabelama navedeni tipkovni prečaci koji pojednostavljuju rad sa stranicom.

Tipka (ili kombinacija tipki) koju je potrebno pritisnuti i držati + pritisnuti slovo/broj (tipka) na tipkovnici : Željena odredišna stranica

OPERACIJSKI SUSTAV WINDOWS

Internet Explorer [Alt] + tipka na tipkovnici
Microsoft Edge [Alt] + tipka na tipkovnici
Google Chrome [Alt] + tipka na tipkovnici
Mozilla Fireox [Alt] + [Shift] + tipka na tipkovnici
Safari [Alt] +tipka na tipkovnici
Opera [Alt] + tipka na tipkovnici ili [Shift] + [Esc] + tipka na tipkovnici

OPERACIJSKI SUSTAV LINUX

Google Chrome [Alt] + tipka na tipkovnici
Mozilla Firefox [Alt] + [Shift] + tipka na tipkovnici
Opera [Alt] + tipka na tipkovnici ili [Shift] + [Esc] + tipka na tipkovnici

OPERACIJSKI SUSTAV MAC

Google Chrome [Control] + [Alt] + tipka na tipkovnici
Mozilla Fireox [Control][Alt] + tipka na tipkovnici
Safari [Control] + [Alt] + tipka na tipkovnici
Opera [Alt] + tipka na tipkovnici ili [Shift] + [Esc] + tipka na tipkovnici

 

PREGLEDAVANJE SADRŽAJA POMOĆU ODGOVARAJUĆEG SOFTVERA

Poveznice na stranici http://www.czpukggp.hr/ osim tekstualnog sadržaja uključuju i različite vrste multimedijskih sadržaja poput grafičkih elemenata i slikovnih materijala.


Ako imate poteškoća prilikom pregledavanja ili otvaranja istih, te kako biste doživjeli najbolje iskustvo, molimo Vas da preuzmete i koristite jedan od odgovarajućih programa iz ponuđenog popisa:
Adobe Reader
Adobe Flash Player
Adobe Shockwave Player
Java
– Windows Media Player
–-Microsoft Silverlight

– RealPlayer
QuickTime Player

 

ČITAČI ZASLONA I PRETVORBA TEKSTA U GOVOR

Asistivna tehnologija uvelike pomaže u poboljšanju funkcionalnih mogućnosti upotrebe pametnih telefona u osoba s invaliditetom. Postoje već ugrađene aplikacije i alati u sustave kao i dodatne postavke. Također postoje i mobilne aplikacije za naše pametne uređaje.
Prema Vašim afinitetima, predlažemo popis dostupnih za svakodnevnu primjenu:
Mobilno:

-Google TalkBack (Android)
-Voiceover (iPhone)
-Ease of Access (Windows Phone)
-Talks (Symbian)- Mobile Speak Pocket (Windows mobile)
-Orator (Blackberry)
Windows: JAWS, Window Eyes, NVDA
Mac: VoiceOver
Linux: GNome-Orca

 

WEB PREGLEDNICI

Web preglednici su besplatni i jednostavni za instalaciju.
Web preglednik je softver na Vašem računalu koji Vam omogućuje posjećivanje Web stranica te upotrebu Web aplikacija.

Važno je imati najnoviju verziju preglednika iz razloga što:

Noviji preglednici štede vrijeme
-Sigurniji su i štite Vašu privatnost
-Pojednostavljuju čitanje
-Omogućuju Vam da napravite više na mreži
– Uravnoteženo upotrebljavaju Vaše resurse (RAM memorija …)
-Prilagodljivi su prema vlastitim željama
-Dostupni za sve Vaše uređaje (računalo, laptop, mobitel …)
-Prilagođeni i pristupačni za osobe s invaliditetom

Stranica http://www.czpukggp.hr/ uvodeći najnovije moderne standarde razvoja internetskih stranica te kako bi posjetiteljima pružio najbolje iskustvo i doživljaj, s ciljem da postigne što bolju prilagođenost za sve Web preglednike, unatoč tome što svaki od njih ne podržava najnovije dostupne mogućnosti Web-a, preporuča sljedeće:

Ukoliko niste sigurni koji Web preglednik trenutno upotrebljavate, besplatno to možete provjeriti otvaranjem stranice whatbrowser.org, gdje također možete saznati više informacija o eventualnoj nadogradnji postojećeg te o drugim Web preglednicima koji su dostupni široj javnosti.

 

 

PREPORUČENI WEB PREGLEDNICI I INAČICE

Za potpuno i najbolje iskustvo na Internetu, preporučamo Vam da upotrebljavate jedan od dolje navedenih Web preglednika s odgovarajućom inačicom ili zadnju dostupnu (najnoviju):

Google Chrome 49+
– Mozilla Firefox 46+
– Internet Explorer 11
– Microsoft Edge 13+
Apple Safari 8+
– Opera 27+

Hvala Vam što održavate ažurnost Vašeg Web preglednika i uživajte u pregledavanju naše stranice.