Različitim svečanostima i manifestacijama uz blagoslov, molitvu i simbolično blagovanje kruha zahvaljujemo se na svim plodovima, radostima, uspjesima i darovima kojima smo tijekom godine bili podareni. Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja je ove godine po prvi puta obilježio Dan kruha i Dan zahvalnosti za plodove zemlje. Uz puno pozdrava,osmjeha i dobre volje, naš štand je ubrzo bio prazan. Zahvaljujemo se svim organizatorima što su nam omogućili sudjelovanje, ali i korisnicima Centra bez kojih ova aktivnost ne bi mogla biti realizirana.

14715551_1240949352613610_8812362606995853531_o 14633512_1240957535946125_1331580396698554447_o 14633607_1240954082613137_2510332662985284116_o 14681022_1240954469279765_6471598283490112267_o 14692068_1240949585946920_2205771884929797921_o 14707850_1240949919280220_7860119924100387596_o 14711434_1240952495946629_6618190883359839410_o