Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, u Centru za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja je održana Javna tribina pod nazivom “Zaštita od nasilja prema starijim osobama”. Tribina je organizirana u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar- Obiteljskim centrom iz Bjelovara. Na tribini su sudjelovale gerontodomaćice i korisnici Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja.