PRORAČUN 042020 CENTAR ZA POMOĆ

BILJEŠKE UZ OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2020.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.S PROJEKCIJOM ZA 2022. i 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. S PROJEKCIJAMA ZA 2021. i 2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 S PROJEKCIJOM ZA 2020-2021 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 S PROJEKCIJOM ZA 2018-2019

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016

PRIHOD I RASHOD 2015.

RASHOD-FUNKCIJSKI 2015.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015

BILANCA(152)

OBVEZE (159)