GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA  2020. g

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2018

Polugodišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 2015.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016

IZVJEŠTAJ ZA 2015.